PANTIŅI | pantiņi absolventiem

Lai nebūtu bezdibeņu
Starp Taviem darbiem un vārdiem,
Lai allaž pāriet tos spētu
Caur cildenas dvēseles vārtiem!

Kornēlija Apšukrūma

Leave a Reply

Your email address will not be published.