PANTIŅI | pantiņi absolventiem

January 8, 2008

Ej cilvēk sirdi spīdzini un kop!
Pat kodols sāp pirms tas par riekstu top
Un vai par velti māte mokas cieš
Kad savu bērnu dienas gaismā rieš?
Ej cilvēk ej! Lai pārkausē lai skalda!
Bet tikai nesaki ka moka salda.

Knuts Skujenieks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *