PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

June 18, 2008

VISU GADU DZIESMAS KRĀJU

Visu gadu dziesmas krāju,
Līgo, līgo,
Jāņu dienu gaidīdama,
Līgo, līgo, līgo,
Jāņu dienu gaidīdama,
Līgo!

Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāritina.

Pļavas dziesmu nodziedāju,
Pār pļaviņu pāriedama.

Man piebira pilnas kurpes
Zeltītiem ziediņiemi.

Skaista, skaista tā pļaviņa,
Kur saulīte rotājāsi;

Kur saulīte rotājāsi
Zelta ziedu vainagāi.

Visas puķes uzziedēja,
Papardīte neziedēja.

Tā ziedēja Jāņu nakti
Zeltītiemi ziediņiemi.

Līst’, lietiņi, citu rītu,
Nelīst’ Jāņu vakarāi!

Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs manas papardītes.

Trīs dieniņas vēlējosi,
Jāņa nakti gaidīdama;

Kad atnāca Jāņu nakte,
Balts krekliņis mugurāi.

Šuj man kurpes, kurpnieciņi,
Zeltītāmi lapiņāmi,

Lai es varu Jāņu nakti
Ciema puišus kaitināti.

Es sasēju lielu sieru,
Jāņu dienas gaidīdama;

Jāņu dienu izdalīju
Pa maziem gabaliemi.

Jānītimi klaipu cepu
Triju dienu malumiņu.

Ne deviņi nevarēja
Smagā klaipa kustināti.

Koši, koši, jauki, jauki,
Kad Dievs deva vasariņu.

Dzied putniņi, dzied ganiņi,
Jāņu bērni gavilēja.

Līgodama vien atnāca
Tā līksmāi Jāņu diena;

Pār siliemi, pār mežiemi,
Pār miezīšu tīrumiemi.

Jāņa diena, svēta diena
Aiz visāmi dieniņāmi.

Jāņu dienu Dieva dēlis
Saules meitu sveicināja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *