aforismi par dabu | AFORISMI:

Zenta Mauriņa- aforisms

Apvāršņa malā debess saskaras ar jūru, bet debess tuvums negaismo jūru. Tur tālu pamalē neredzama milža roka izlējusi tintes pudeli: nedzīvs debess mēļums saskaŗās ar ūdens smago pelēkumu.

Zenta Mauriņa

Leave a Reply

Your email address will not be published.