dzejoļi par laimi | DZEJOĻI:

dzejolis

Laime nav dvēseles trīsas, bet mīļajiem dāvātais laiks. Laime- vien mirklis īss, starp brīvajiem, uzplaucis vaigs. Laime ir saskaņā būt ar dvēseli savu un pasauli šo. Laime ir mieru sev gūt, caur nemieru savu iemantot to.

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi jubilejā

Laime nav dvēseles trīsas, bet mīļajiem dāvātais laiks. Laime- vien mirklis īss, starp brīvajiem uzplaucis vaigs. Laime ir saskaņā būt ar dvēseli savu un pasauli šo. Laime ir mieru sev gūt, caur nemieru savu iemantot to.

Continue Reading