PANTIŅI | pantiņi jubilejā

Pantiņš jubilejā

February 20, 2024

Dienas kā ūdeņi palo,
Dienas kā gājputni skrien.
Bijušas atmiņas skalo,
Bet pagātne mīļa arvien.