PANTIŅI | pantiņi jubilejā

pantiņš

January 26, 2011

Kas dienas bijušās var pārskaitīt,
Arvien nāk jaunas aizgājušo vietā,
Un gadi tad starp tām kā dzintars spīd,
Un jaunas zvaigznes sijā laika siets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *