CITĀTI NO GRĀMATĀM

Meša Selimovičs- Dervišs un nāve, citāts no grāmatas

Mums pieder nevis zeme, bet tikai zemes pēda zem mūsu kājām, nevis kalni, bet tikai to attēli mūsu acīs, nevis jūra, bet tikai tās lokanā izturība un tās līmeņa atspulgi. Mums nepieder itin nekas, vienīgi ilūzijas ir mūsu, un tādēļ mēs tik cieši pie tām turamies.

no grāmatas ”Dervišs un nāve”

Meša Selimovičs

Leave a Reply

Your email address will not be published.