LATĪŅU TEICIENI

latīņu teiciens

Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas.

Es to gribu, tā es pavēlu, saprāta vietā lai ir mana griba.

Leave a Reply

Your email address will not be published.