LATĪŅU TEICIENI

latīņu teiciens

Soli hoc sapienti contingit, ut nihil faciat invitus.

Neko nedarīt pret savu gribu izdodas tikai gudrajam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *