LATĪŅU TEICIENI

latīņu teiciens

September 26, 2010

Duo cum faciunt, non est idem.

Kad divi dara vienu un to pašu, viņi tomēr nedara to pašu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *