aforismi par dzīvi | AFORISMI:

Halīls Džibrāns- Pravietis.

Daži no jums saka: ”Prieks ir lielāk par skumjām,”- un citi saka: ”Nē, skumjas ir lielākas.”
Bet es jums saku- tie nav šķirami.
Kopā tie nāk, un, kad viens sēž pie tava galda, atcries, ka otrs guļ aizmidzis tavā gultā.

Halīls Džibrāns