dzejoļi par mīlestību | DZEJOĻI:

dzejolis

February 6, 2010

Vēl tu nezini!

Vēl tu rozes plūc
Nenotvīkdama,
Vēl tu matos spraud
Tās bez nolūka.

Vēl tu uzsmaidi
Visai pasaulei,
Vēl tu nezini
Sava skaistuma.

Paies laiciņš īss,
Un tu nosarksi,
Birzes maliņā
Ziedus meklējot.

Un tu plūksi tos
Vienam vienīgam,
Un tu smaidīsi
Vienam vienīgam.

Karsti slavēs viņš
Tavu skaistumu-
Bet es staigāšu
Kā pa rudeni.

Rūdolfs Blaumanis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *