dzejoļi par mīlestību | DZEJOĻI:

dzejolis par mīlestību

February 13, 2011

Mīlestība

Un es atkal tevi ,neapjaustā ,saucu,
Lietus lāsē ierakstīts tavs vārds;
Vēja svilpē,bedelīgas spārnā,
Mākonī,kas pazūd jūrā pīlādžsārts.

Atnāc,paliec,mīlestība mana,
Smilšu pulkstens līdzi jūras smiltīm slīd;
Es vēl nepaguvu vienam dzērvju kāsim
Tavu palaunaga maizi parādīt.

Paņem putna ceļu šodien plaukstā-
Vai tad atnāšanas brīdī darīt nemēdz tā?
To visbrīnumaino piesaukt ļoti tuvu,
Lietus lāsei pielikt lielo jūru klāt?

Atnāc,paliec,mūžam neapjaustā,
Rītu manā vietā sauks un lūgsies cits;
Baltā jaunība un pelēksirmā stunda
Tavai svētku dienai nešaubīgi tic.

Skaidrīte Kaldupe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *