LATĪŅU TEICIENI

Timeo danaos et dona ferentes.

No danajiem [grieķiem] baidos, pat ja tie veltes nes.

vārsma no Vergilija ”Eneīdas” 

Leave a Reply

Your email address will not be published.