PANTIŅI | pantiņi jubilejā

May 25, 2008

Ja vaicātu man, ko gribu es vēl –
Lai maigi skar Tavu pieri lietus lāses,
Lai liega vēsma atspirdzina Tavu garu,
Lai saulstari padara gaišāku Tavu sirdi,
Lai dienas nastas nogulstas uz Tevi viegli…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *