PANTIŅI | pantiņi jubilejā

Mācies no bijušā
Rītdienu gaidīt.
Mācies pat grūtākās
Stundās vēl smaidīt –
Prieks vien spēj mūžības
Vainagu vīt

Leave a Reply

Your email address will not be published.