LATĪŅU TEICIENI

Salus populi (publica) suprema lex esto!

Tautas labklājība lai ir augstākais likums!

Leave a Reply

Your email address will not be published.