PANTIŅI | pantiņi jubilejā

Kas dienas bijušās var pārskaitīt,
Arvien nāk jaunas aizgājušo vietā,
Un gadi tad starp tām kā dzintars spīd,
Un jaunas zvaigznes sijā laika siets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *