PANTIŅI | pantiņi Lieldienām

Ko Lieldiena man atnesa
Par gadskārtas gaidījumu?
Vienu pašu zīdautiņu
Vējiņam plivināt.

latviešu tautasdziesma

Leave a Reply

Your email address will not be published.