LATĪŅU TEICIENI

Corruptio optimi pessima.

Ļoti godīga cilvēka pagrimšana ir visļaunākā pagrimšana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.