LATĪŅU TEICIENI

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

Zināt likumus nenozīmē vis atcerēties to vārdus, bet gan [to] spēku un varu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.