PANTIŅI | pantiņi jubilejā

January 24, 2008

Ar ticību brīnumam pasaulē raugies,
Kaut zini – varbūt vispār to nav.
Bet vai tad brīnums nav dzīve un draugi,
Kas allaž par tevi nomodā stāv?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *