PANTIŅI | pantiņi jubilejā

January 12, 2008

Ir jaunība kā pavasaris,
Kas ābeļziedos reibst un kaist.
Ja augļu pilni ābeļzari,
Tad arī rudens būs tev skaists.

Ziedēt, ziedēt un augļus nest,
Pārtapt sēkliņā mazā.
Iesakņoties un zarus plest,
Neap-, nonosūnot!

Jeronīms Stulpāns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *