PANTIŅI | pantiņi jubilejā

January 11, 2008

Un zvaigznes izdejot no grīdas,
No griestiem sauli izdziedāt,
Un magonīšu gultu taisīt,
Un rožu paladziņu klāt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *