PANTIŅI | pantiņi jubilejā

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.
Un laimīgs ir tas, kas spēj par savu dzīvi,
Kaut vienu labu rindu ierakstīt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.