LATĪŅU TEICIENI

In nullum avarus bonus est, in se pessimus.

Skopais ne pret vienu nav labs, bet vissliktākais viņš ir pats pret sevi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.