LATĪŅU TEICIENI

Qua sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam.

Paši nezina, pa kādu taciņu vajadzētu iet, bet citiem rāda ceļu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.