pantiņi jubilejā

January 5, 2008

Es glāzi pilnu pieleju,
Jo šodien gadi mijas man,
Ceļš negāja pa rāmu ieleju,
Es dzirdēju, kā vētra jūrā skan.

Es rūgtumu un bēdas pazinu,
Kas cilvēku no putna gaisos šķir,
Un tomēr tūkstoš reizes atzinu,
Cik bagāta un skaista dzīve ir.

Ilze Kalnāre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *