LATĪŅU TEICIENI

Veritas nimis saepe laborat, extinguitur numquam.

Patiesība bieži ir bezpalīdzīga, bet nekad nemirst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.