pantiņi jubilejā

January 2, 2008

Lai zeme tevi svētī zaļiem ziediem,
Lai saule tevi svētī siltiem glāstiem,
Lai gaiss tevi svētī saldām smaržām,
Lai diena tevi svētī jauniem darbiem.

Rainis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *