CITĀTI NO GRĀMATĀM

December 30, 2007

Cilvēki nicina tos, kas paliek dzīves pavēnī, bet ienīst tos, kas tikuši tālāk par viņiem; pierodi pie nicināšanas, ja tev dārgs ir miers, vai arī pie naida, ja esi nodomājis cīnīties.

no grāmatas ”Dervišs un nāve”, autors Meša Selimovičs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *