PANTIŅI | pantiņi jubilejā

December 23, 2008

Dzīve ir skaistums, apbrīno to.
Dzīve ir svētlaime, baudi to.
Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī.
Dzīve ir spēle, spēlē to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestība, baudi to.
Dzīve ir mīkla, atmini to.
Dzīve ir solījums, pildi to.
Dzīve ir skumjas, pārvari tās.
Dzīve ir himna, izdziedi to.
Dzīve ir cīņa, ņem vērā to.
Dzīve ir piedzīvojums, uzdrošinies.
Dzīve ir laime, izpelnies to.

Māte Terēze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *