PANTIŅI | pantiņi jubilejā

October 14, 2008

Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi,
Augšup tiekties, patiesīgam būt.
Lai it viss, ko citiem projām devāt,
Būtu tas, ko vēlaties sev gūt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *