PANTIŅI | pantiņi absolventiem

October 5, 2008

Sevī viss man jāatrod.
Es savs uzraugs,
Es savs vagars,
Es sev spieķis, gaisma, aka.
Sevī viss man jāatrod.
Jāatrod – un jāatdod.
Jā, bet kas tad galu galā
Man no dzīves pašam paliks?
Labākais no labākā –
Apziņa, ka ir ko dot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *