pantiņi kāzām

Un brīnos es,
Ko abi mēs gan darījām,
Kad nemīlējām vēl viens otru?

Dž.Donns

Leave a Reply

Your email address will not be published.