PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

Brauc, Jānīti, šai zemē
Ar to ziedu vezumiņu:
Meitām dodi sārtas rozes,
Puišiem zaļas skābenītes.

latviešu tautasdziesma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *