dzejoļi par mīlestību | DZEJOĻI:

Rūdolfs Blaumanis- dzejolis Mijkrēslī

Mijkrēslī Vai tur ārā kas nečabēja? Klau, vai nenodrebēja logs? Likās, it kā kas garām skrēja, Jeb vai tik vējā locījās žogs? Sēdu un raugos krēslā, un gaidu, Lēnām ar žēlumu pildās man krūts. Dzirdu es vai tikai sajūtu vaidu: Laimiņa klauvēja nupat pie rūts! Kaut jel pretī tu viņai steidzies, Tevi tā uzcerējuse bij! […]

lasīt teicienu

dzejoļi par mīlestību | DZEJOĻI:

Rūdolfs Blaumanis- dzejolis Pagalam

Pagalam Es atkal staigāju pie taviem sāniem, Vienveidīgā, pie taviem sāniem Kā senos laikos, Kā senos, senos laikos. Tu roku liki manā karstā rokā- Te pulkstens tarkšķēdams sita. Es pamodos no saviem sapņu māņiem, Un sāpīgi prātā man krita: Tu tāļu, tāļu. Un ārā gar logu spēji Gaudoja, gaudoja vēji. Rūdolfs Blaumanis

lasīt teicienu

dzejoļi bērniem | DZEJOĻI:

Rūdolfs Blaumanis šūpuļdziesma bērniem

Miedziņš sēdi, miedziņš gaida Baltu puķu dārziņā, Aijā, aijā, miedziņš gaida Baltu puķu dārziņā. Plūc puķīti, nāc, miedziņi, Pie bērniņa istabā. Aijā, aijā, nāc, miedziņi, Pie bērniņa istabā. Liec puķīti viegli, viegli Mana bērna pagalvī. Aijā, āijā, viegli, viegli Mana bērna pagalvī. Zu-zu-zu-zum! skan puķīte, Nes bērniņu eņģelīts, Aijā, aijā, skan puķīte, Nes bērniņu eņģelīts. […]

lasīt teicienu

dzejoļi bērniem | DZEJOĻI:

Rūdolfs Blaumanis- dzejolis bērniem

Aiz kalniņa mēnestiņis, Aijā, žūžū, Ripu, rāpu uzrāpoja, žūžū. Mēnestiņi, zilsvārcīti, Aijā, žūžū, Nenāc mūsu lodziņā, žūžū. Uz upīti pakalnē, Aijā, žūžū, Teci, teci klusiņām, žūžū. Tur stāv divi bārainīši, Aijā, žūžu, Zvaigžņotām actiņām, žūžū. Sēstaties laiviņā, Aijā, žūžū, Mēnestiņis vizinās, žūžū. Mēnestiņis vizinās, Aijā, žūžū, Aiz sudraba pavediena, žūžū. Rūdolfs Blaumanis

lasīt teicienu

dzejoļi par dabu | DZEJOĻI:

Rūdolfs Blaumanis dzejolis- Salā

Salā Ap namu stūriem Peras vēju mātes Ledainie brunči Čirkst netīrais sniegs Zem kamanu sliecēm Un gājēju kājām. Nakts. Uz ielām deg uguns. Kā kāras mēles Dzeltenās liesmas Laizās ap čuguna restēm, Un visādi ļaudis Silda pie viņām Rokas un ģīmjus. Rūdolfs Blaumanis

lasīt teicienu

dzejoļi par mīlestību | DZEJOĻI:

dzejolis

Vēl tu nezini! Vēl tu rozes plūc Nenotvīkdama, Vēl tu matos spraud Tās bez nolūka. Vēl tu uzsmaidi Visai pasaulei, Vēl tu nezini Sava skaistuma. Paies laiciņš īss, Un tu nosarksi, Birzes maliņā Ziedus meklējot. Un tu plūksi tos Vienam vienīgam, Un tu smaidīsi Vienam vienīgam. Karsti slavēs viņš Tavu skaistumu- Bet es staigāšu Kā […]

lasīt teicienu